Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ngợi khen thờ phượng

David Dong xin gửi đến các bạn những bài giảng về sự ngợi khen và thờ phượng mà David Dong cảm thấy tâm đắc nhất. Nguyện lời của Đức Chúa Trời được kết quả và trọn vẹn. Amen

1 Ngợi khen vì được cứu 
MS Ngô Minh Hòa (Anh-rê)

128 Kbps
 
2 Giờ thờ phượng đầy quyền năng 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps
 
3 Chiến trận bằng sự ngợi khen 
MS Đặng Hồng Ân (Elisha)

128 Kbps
 
4 Ngợi khen là sức mạnh 
MS. Ngô Minh Hòa

128 Kbps
 
5 Hành động thờ phượng đẹp lòng Chúa 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps
 
6 Quyền năng của sự thờ phượng 
MS Huỳnh Quốc Khánh

128 Kbps