Mục sư David Dong và Lời tri ân

Hội thảo & trao đổi kinh nghiệm Thờ Phượng 2009

Hội thảo & trao đổi kinh nghiệm thờ phượng diễn ra ngày 31-10-2009 vừa qua tại hội thánh Tin lành Orange qui tụ 16 hội thánh gồm các đại diện ban hát, người hướng dẫn, ban nhạc, mục sư và tín hữu tham gia. Có 4 diễn giả của hội thảo trong đó 2 diễn giả đến từ Việtnam là ca sĩ Klong Hagim và Giang Đông.

1 Hội Nghị Hướng Dẫn Thờ Phượng - Phần 1 


 
2 Hội Nghị Hướng Dẫn Thờ Phượng - Phần 2