Mục sư David Dong và Lời tri ân

Tình Chúa Vol. 2

Sáng tác : Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu
Soprano & Alto saxo: Ngọc Hải
Acoustic & Electric Guita: Anh Dũng Trần

Recording & mixed by David Dong at Psalm!music audioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca

1 Tình Chúa  
Thụy Long


 
2 Chúa mãi bên con  
Tố Hà


 
3 Lý do Jesus đến  
Xuân Trường


 
4 Hồn ngợi tạ Chúa  
Mai Hậu


 
5 Hai con đường  
Xuân Phú


 
6 Những chặng đường nhìn lại  
Thu Thủy


 
7 Jesus ý nghĩa đời con  
Tấn Đạt


 
8 Một đời người  
Hương Giang


 
9 Chúa muốn  
Klong Hagim


 
10 Từ ngày tôi có Jesus  
Yến Xuân