Mục sư David Dong và Lời tri ân

Đẹp thay tình yêu Chúa VOL. 5

Sáng tác & Biên tập: Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Guita: Cao Minh Bảo
Violin : Đinh Bá Dzu
Saxo: Ngọc Hải
Recorded & Mixed by David Dong at Psalm!Music AudioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca
 

1 Đẹp thay tình Yêu Chúa  
Phương Trinh


 
2 Duy bởi ân điển Ngài  
Thụy Long


 
3 Mừng tin lành đến Việt nam  
Hương Giang


 
4 Ngài là đường đi  
Hoàng Quân


 
5 Xin xứng đáng cho Jesus  
Mỹ Dung


 
6 Lời hằng sống  
Xuân Phú


 
7 Khát khao chính Ngài  
Mai Thảo


 
8 Giê-ru-sa-lem mới  
Xuân Trường


 
9 Trọn đời ngợi khen  
Mỹ Dung


 
10 Khi Chúa ngự vào  
Thụy Long