Mục sư David Dong và Lời tri ân

Chúa Yêu Thương

Biên Tập: Châu Trọng Ngọc
Thực hiện : Hoàng Phúc & Hồng Sơn
Hòa âm & keyboard: David Dong
Acoustic & E.Guitar : Trần. P.A. Dũng & Cao Minh Bảo
Violon: Hoàng Châu
Alto Sax: Ngọc Hải
Soprano sax: Đông Hòa
Recording & mix : Psalm!Music studio by David Dong.

 

Cac tracks nhạc ở dạng DEMO, có nhu cầu mua CD gốc xin liện lạc:
phucchau2000@yahoo.com

1 Trở về bên Cha dấu yêu  
Mỹ Dung


 
2 Ngài là Đấng Mê-si  
Hạnh Nguyên


 
3 Được thấy ánh sáng Chúa  
Xuân Trường


 
4 Chúa Yêu Thương  
Nguyên Thảo


 
5 Dọn lòng đón Chúa  
Klong Hagim


 
6 Lòng con ghi ơn Cha  
Tố Hà


 
7 Còn ai bên Jesus  
Mai Thảo


 
8 Tình Ngài cho con  
Linh Năng


 
9 Hallelujah Tạ ơn  
Bích Vân & Klong Hagim


 
10 Dọn lòng đón Chúa  
Klong Hagim


 
11 Chúa đến vì con  
Tấn Đạt


 
12 Ca ngợi Chúa cao quý  
Xuân Trường


 

16 người đang xem với 20426069 lượt xem