Mục sư David Dong và Lời tri ân

Chúa Yêu Thương

Biên Tập: Châu Trọng Ngọc
Thực hiện : Hoàng Phúc & Hồng Sơn
Hòa âm & keyboard: David Dong
Acoustic & E.Guitar : Trần. P.A. Dũng & Cao Minh Bảo
Violon: Hoàng Châu
Alto Sax: Ngọc Hải
Soprano sax: Đông Hòa
Recording & mix : Psalm!Music studio by David Dong.

 

Cac tracks nhạc ở dạng DEMO, có nhu cầu mua CD gốc xin liện lạc:
phucchau2000@yahoo.com

1 Trở về bên Cha dấu yêu  
Mỹ Dung


 
2 Ngài là Đấng Mê-si  
Hạnh Nguyên


 
3 Được thấy ánh sáng Chúa  
Xuân Trường


 
4 Chúa Yêu Thương  
Nguyên Thảo


 
5 Dọn lòng đón Chúa  
Klong Hagim


 
6 Lòng con ghi ơn Cha  
Tố Hà


 
7 Còn ai bên Jesus  
Mai Thảo


 
8 Tình Ngài cho con  
Linh Năng


 
9 Hallelujah Tạ ơn  
Bích Vân & Klong Hagim


 
10 Dọn lòng đón Chúa  
Klong Hagim


 
11 Chúa đến vì con  
Tấn Đạt


 
12 Ca ngợi Chúa cao quý  
Xuân Trường


 

6 người đang xem với 1711987 lượt xem