Mục sư David Dong và Lời tri ân

David Giang Đông & giai điệu thánh ca qua dương cầm

Ngẫu hứng Piano với sự cháy bỏng và khát khao, đỉnh cao nghệ thuật của cuộc đời xin dâng lên cho Chúa. Bằng khí nhạc chứ không chỉ bằng lời hát...

Thi Thiên 33:2,3 "hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va...và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng."

1 Jesus  
Composed & Piano by David Dong


 
2 Tâm hồn trong trắng  
Piano by David Dong


 
3 Đức Thánh Linh ơi  
Sáng tác: Moses Cao & Piano by David Dong


 
4 Gió Thánh Linh  
Solo Piano : David Dong


 
5 Chạm lòng con Chúa ơi  
Piano by David Dong


 
6 Giê-hô-va Nissi  
Piano by David Dong


 
7 Thập tự xưa  
Solo Piano : David Dong


 
8 Yêu Ta Chăng?  
Sáng tác: Trần Thượng Trí & Piano by David Dong 2010


 
9 Tiếng yêu thương  
Piano by David Dong


 
10 I am the Lord that Healeth thee  
Piano by David Dong


 
11 Hãy theo Ta  
Piano by David Dong


 
12 Ngài là ai ?  
Sáng tác: Nguyễn Hữu Ái & Piano by David Dong


 
13 You were born to be loved  
Korean Song & Piano by David Dong


 
14 Cảm tạ Chúa  
Solo Piano by David Dong


 
15 Lúc anh nguyện cầu  
Solo Piano by David Dong


 
16 Lòng ước mong - In His time  
Solo Piano by David Dong


 
17 Con tin có Chúa đang ngự giữa đây  
Solo Piano : David Dong 2010


 
18 Chào Chúa Thánh Linh  
Sáng tác: Ngô Tấn Sỹ - Piano by David Dong


 
19 Chúa đã sống lại  
Solo Piano : David Dong


 
20 Khi Jesus vô lòng  
Piano by David Dong


 
21 Piano in Spirit 1 
Composed & Piano by David Dong 2010


 
22 Hiến cả thảy cho Ngài  
Solo Piano by David Dong


 
23 Ngài là Giê-hô-va Chúa của cả Vũ trụ 
Solo Piano by David Dong


 
24 Nguyện yêu Jesus  
Solo Piano by David Dong


 
25 Tin cậy vâng lời  
Solo Piano by David Dong


 
26 Chim hoa và người  
Tác giả: Lê Trung Thành & Piano by David Dong


 
27 Tôn Vinh Đấng Tạo hóa  
tác giả: Timothy Hamilton Parsons - Lời: Uyên Trâm


 
28 Danh lạ lùng  
Solo Piano by David Dong 2010


 
29 Một tia sáng  
Piano by David Dong


 
30 Celebrate Jesus-Hoan ca chúc tôn Chúa 
Piano by David Dong 2010


 
31 Viên ngọc đẹp ròng  
Piano by David Dong 2010


 
32 Piano in Spirit 2 
Sáng tác & Piano : David Dong 2010


 
33 Piano in Spirit 3 
Sáng tác & Piano : David Dong 2010