Mục sư David Dong và Lời tri ân

Keyboard, MIDI-Sequencer & Niềm khao khát đời con

Phong trào Organ Synthesizer (trộn, pha tiếng) bắt đầu từ thập niên 1980. Kỷ nguyên Organ điện tử có thêm Floppy disk lưu lại các bài thu dạng midi trên đàn (Sequencer) hình thành từ thập niên 1990. Cuối '90 tất cả được thay thế bằng Computer với công nghệ thu âm bằng software cùng âm thanh sampler...
Trong mục này giới thiệu các track nhạc thu qua đàn với phần đệm tự động hoặc bằng Sequencer trên đàn, hay bằng hệ thống computer (progarmming)

Quý bạn có bài tự thu tương tự muốn đóng góp trong chuyên mục này hãy gửi mp3 qua email :

 

psalmmusicvn@gmail.com

 

Music & Worship Pastor David Dong
 

1 Tình yêu Chúa  
Sequencer by David Dong 1994


 
2 Ngài là Vua  
Sequencer by David Dong 1994


 
3 Chúa trị vì  
Sequencer by David Dong 1994


 
4 Tiếng hát phục sinh  
Sequencer by David Dong 1995


 
5 Tôn ngợi Vua Jesus  
Sequencer by David Dong 1994