Mục sư David Dong và Lời tri ân

Gánh Lúa Về

Hòa âm & Phối khí: Mục sư Giang Đông (David Dong). Thu âm tại AG (Assembly of God) recording studio 1995 bởi Mục sư Tuấn Khôi & Phương Thảo.

Các bài hát này có trong quyển thánh ca Ngợi Khen & Thờ Phượng của HT Ngũ Tuần Việtnam (data bởi David Dong & Tuấn Khôi 1997)
 

1 Tình yêu vô giá  
Khắc Cương - Hòa âm: David Dong


 
2 Hầu việc Chúa 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
3 Gánh lúa về 
Bích Hạnh -Hòa âm: David Dong


 
4 Bởi ít Chúa sẽ thêm nhiều  
Bích Hạnh -Hòa âm: David Dong


 
5 Dắt về Chúa 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
6 Lên Đường 
Song ca


 
7 Ra đi 
Phương Thảo


 
8 Ta ra đi  
Cơn Lốc'90


 
9 Bạn đứng phía nào? 
jangdong


 
10 Quyết sống cho Christ 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
11 Khi dâng lòng mình cho Jesus 
Khắc Cường - Hòa âm: David Dong


 
12 Tôi nghe tiếng Chúa 
Khắc Cường - Hòa âm: David Dong


 
13 Kìa chín mươi chín con 
Bích Hạnh -Hòa âm: David Dong


 
14 Ta bước lên Si-ôn 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
15 Thanh niên tin lành ca 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
16 Phước Ân từ trời 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
17 Cùng nhau hát Ha-lê-lu-gia 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
18 Với cả lòng này 
jangdong


 
19 Tôi đến với Chúa Jesus 
Linh Năng


 
20 Ngài vực tôi  
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
21 Xin Chúa làm đầy chén con 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
22 Tình yêu bao la 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
23 Vì yêu nhân thế 
jangdong


 
24 Tình yêu Chúa 
jangdong


 
25 Ơn cao sâu rộng  
Bích Hạnh -Hòa âm: David Dong


 
26 Tình yêu vô biên 
Linh Năng- Hòa âm: David Dong


 
27 Càng yêu Chúa hơn 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
28 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian 
jangdong


 
29 Vào cửa Ngài với lòng cảm tạ 
Linh Năng- Hòa âm: David Dong


 
30 Biết ơn ngàn đời  
Tốp ca Cơn lốc 90


 
31 Tạ ơn Đức Chúa Trời  
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
32 Tạ ơn dòng huyết 
Tốp ca Nam


 
33 Cảm ơn Ngài 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
34 Con biết ơn Ngài 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong