Mục sư David Dong và Lời tri ân

Đi với Chúa

Hòa âm & Phối khí: Mục sư Giang Đông (David Dong). Thu âm tại AG (Assembly of God) recording studio 1995 bởi Mục sư Tuấn Khôi & Phương Thảo.

Các bài hát này có trong quyển thánh ca Ngợi Khen & Thờ Phượng của HT Ngũ Tuần Việtnam (data bởi David Dong & Tuấn Khôi 1997)
 

1 Sự nhân từ Chúa cao sâu thay 
Tuấn Khôi


 
2 Hat khen Jesus 
Tôp ca Cơn LỐc 90


 
3 Tôi muốn được thờ phượng Chúa 
Đặng Phương Thảo


 
4 Trên đường hẹp của Chúa 
jangdong 1997


 
5 Ngài đã đến bên tôi  
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
6 Chúa Jesus hằng đi bên tôi  
Đặng Phương Thảo


 
7 Lòng nguyện theo Jesus 
Tôp ca Cơn LỐc 90


 
8 Bước cùng Jesus  
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
9 Ngày ngày đi với Chúa 
jangdong


 
10 Tôi luôn được an ninh  
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
11 Bước đi với Ngài 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
12 Đi với Chúa 
Khắc Cường - Hòa âm: david Dong


 
13 Nguyện ngợi khen Cha 
Phương Thảo


 
14 Xin cho con đi đường Ngài  
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
15 Ý muốn Chúa 
jangdong 1997


 
16 Đường lối Chúa 
song ca


 
17 Thật hạnh vinh thay  
Khắc Cường


 
18 Ngài sẽ gìn giữ 
Phương Thảo


 
19 Xin Chúa Jesus gìn giữ con 
Nhóm nhạc Cơn Lốc 90


 
20 Mau đến với Jesus 
jangdong 1997


 
21 Tình yêu thương cho ta nhóm với nhau  
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
22 Đau thương tiêu mất nơi Gô-gô-tha 
jangdong 1997


 
23 Nơi Gô-gô-tha 
Tuấn Khôi - Hòa âm:David Dong


 
24 Gần thập tự giá 
jangdong 1997


 
25 Tôi là chiên của Chúa 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
26 Jesus như người chăn 
Cơn Lốc '90


 
27 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giũ tôi  
Tôp ca Cơn LỐc 90


 
28 Khắp toàn nhân gian  
Tôp ca Cơn LỐc 90


 
29 Hoa Huệ trong trũng 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
30 Chỉ duy Ngài  
Đặng Phương Thảo


 
31 An Ninh dưới bóng cánh Chúa 
jangdong


 
32 Hồn tôi chỉ quyết nương trong Jesus 
Tuấn Khôi - hòa âm: David Dong


 
33 Tâm linh tôi yên ninh thay  
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
34 Hằng nương trong Chúa muôn đời  
Tốp ca Cơn Lốc 1990


 
35 Sự bình an  
Tốp ca Cơn Lốc 1990