Mục sư David Dong và Lời tri ân

Dân tộc được chọn

Hòa âm & Phối khí: Mục sư Giang Đông (David Dong). Thu âm tại AG (Assembly of God) recording studio 1995 bởi Mục sư Tuấn Khôi & Phương Thảo.

Các bài hát này có trong quyển thánh ca Ngợi Khen & Thờ Phượng của HT Ngũ Tuần Việtnam (data bởi David Dong & Tuấn Khôi 1997)
 

1 Trong danh Cứu Chúa Jesus 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
2 Ta thắng nhờ đức tin 
Linh Năng


 
3 Đắc thắng trong Jesus 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
4 Chúng ta sẽ thắng 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
5 Quyền trong huyết 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
6 Huyết Chiên Con 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
7 Tinh binh Vua Jesus 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
8 Dân tộc được chọn 
Phương Thảo


 
9 Ra đi  
Tốp ca Cơn lốc 90


 
10 Sẵn sàng 
Tốp ca Cơn lốc 90