Mục sư David Dong và Lời tri ân

Tiệc Ngài ban

Hòa âm & Phối khí: Mục sư Giang Đông (David Dong). Thu âm tại AG (Assembly of God) recording studio 1995 bởi Mục sư Tuấn Khôi & Phương Thảo.

Các bài hát này có trong quyển thánh ca Ngợi Khen & Thờ Phượng của HT Ngũ Tuần Việtnam (data bởi David Dong & Tuấn Khôi 1997)
 

1 Hô-sa-na (trên trời cao) 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
2 Của lễ dâng Ngài 
Tuấn Khôi


 
3 Hãy mời Ngài vào đời sống 
Phương Thảo


 
4 Mừng vui trong Cứu Chúa 
Tuấn Khôi


 
5 Lòng tôi vui vẻ 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
6 Trước mặt Chúa 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
7 Sự vui vẻ Chúa ban 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
8 Một ngày tươi mới 
Tốp ca Cơn lốc 90


 
9 Mừng vui vì được cứu  
Linh Năng - Hòa âm: David Dong


 
10 Tiệc Ngài ban  
Phương Thảo & jangdong


 
11 Chúa hằng sống  
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
12 Dức dấy chúng tôi hoài  
Tốp ca Cơn lốc 90


 
13 Ngài khiến tôi vui mừng 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
14 Kỳ diệu thay Chúa Jesus 
Bích Hạnh & jangdong


 
15 Chúa là tốt lành (God is good) liên khúc Now unto the King eternal  
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
16 Cùng nhau Ha-lê-lu-gia 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
17 Xứng đáng Chiên Con Trời  
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
18 Danh yêu quý 
Phương Thảo & jangdong


 
19 Vĩ đại thay là Chúa 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
20 Kìa Thần yên ủi giáng lai  
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
21 Từ vinh quang qua vinh quang 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
22 Xin Thần Linh đến trong con 
jangdong


 
23 When the Spirit of the Lord - Lòng nguyện xin Thánh Linh của Chúa 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
24 Thần Linh của Chúa vận hành 
Tuấn Khôi & jangdong


 
25 Hà hơi Linh  
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
26 Bởi Thần Ta - Not by might, nor by pow'r 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
27 Tâm hồn tôi đang cháy 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
28 Cùng một Đức Thánh Linh 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
29 Tiếng Thần Linh êm dịu 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
30 Xin Cha ban cho thêm dầu 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
31 Gió Thánh Linh 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong