Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ta mau ca vang

Hòa âm & Phối khí: Mục sư Giang Đông (David Dong). Thu âm tại AG (Assembly of God) recording studio 1995 bởi Mục sư Tuấn Khôi & Phương Thảo.

Các bài hát này có trong quyển thánh ca Ngợi Khen & Thờ Phượng của HT Ngũ Tuần Việtnam (data bởi David Dong & Tuấn Khôi 1997)
 

1 Ngài là Jesus  
Đặng Phương Thảo


 
2 Hãy đến với Ngài  
Tốp ca


 
3 Hãy vỗ tay lên 
Tốp ca


 
4 Nguyện tôn vinh Chúa 
Bích Hạnh & jangdong


 
5 Tôi sẽ vui mừng  
jangdong


 
6 Tôi sẽ hân hoan  
jangdong


 
7 Hãy hát ngợi khen  
tốp ca


 
8 Ô cùng nhau hoan ca 
Đặng Phương Thảo


 
9 Hãy vỗ tay lên 
Tốp ca


 
10 Tôi sẽ chúc tụng  
Đặng Phương Thảo


 
11 Tôi vui mừng  
Tốp ca


 
12 Tôi sẽ tôn vinh sự nhân từ Chúa 
Tốp ca


 
13 Con sẽ chúc phước cho Ngài 
Đặng Phương Thảo


 
14 Con chúc phước Chúa luôn 
Bích Hạnh


 
15 Nguyện Chúa được tôn cao  
Linh Năng


 
16 Ca tụng danh Chúa 
jangdong


 
17 Chúa xứng đáng thay 
Tuấn Khôi & Phương Thảo


 
18 Lớn bấy duy Ngài  
Tuấn Khôi (Hòa âm: David Dong 1996)


 
19 Hỡi Linh Hồn Ta 
Phương Thảo & Jangdong


 
20 Ô tôi yêu Jesus lắm thay  
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
21 Con nguyện yêu Chúa 
Bích Hạnh - Hòa âm: David Dong


 
22 Tôi sẽ ngợi khen với cả tấm lòng 
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
23 Tôi sẽ hát  
Tuấn Khôi & Phương Thảo


 
24 Hãy hát ca tụng Chúa 
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
25 Tôi thích chúc tán Ngài  
Tốp ca Cơn Lốc 90


 
26 Hát cho Ngài  
Phương Thảo - Hòa âm: David Dong


 
27 Hãy ngợi khen danh Ngài  
Tốp ca Cơn Lốc 90