Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ngợi khen Thờ phượng

Hòa âm & Phối khí: Mục sư Giang Đông (David Dong). Thu âm tại AG (Assembly of God) recording studio 1995 bởi Mục sư Tuấn Khôi & Phương Thảo.
Các bài hát này có trong quyển thánh ca Ngợi Khen & Thờ Phượng của HT Ngũ Tuần Việtnam (data bởi David Dong & Tuấn Khôi 1997)
 

1 Ngợi khen Chúa toàn năng 
Đặng Phương Thảo


 
2 Cứu Chúa trị vì 
jangdong


 
3 Chúa Giê-hô-va 
Tốp Ca AG


 
4 Chúc tôn Chúa yêu thương 
Tốp Ca


 
5 Chúa năng quyền 
Tuấn Khôi & jangdong


 
6 Chúa thật vĩ đại  
Đặng Phương Thảo


 
7 Ngài là Vua các vua 
Đặng Phương Thảo


 
8 Vua các vua 
Tốp ca


 
9 Chúa cai trị  
Đặng Phương Thảo


 
10 Hiển vinh thuộc Vua trời  
Tuấn Khôi & Tốp ca


 
11 Danh Ngài cao quý 
Bích Hạnh


 
12 Danh thật lạ lùng 
Tuấn Khôi


 
13 Tôn vinh danh Cứu Chúa Jesus  
Tốp ca


 
14 Tụng ca Đức Chúa Trời  
Tốp ca


 
15 Đồng tôn hiển vinh  
jangdong


 
16 Hallelujah Chúa trị vì 
Tốp ca


 
17 Ngài cai trị trên cao  
Tốp ca


 
18 Ngợi Chúa Giê-hô-va 
Nguyễn Tuấn Khôi


 
19 Giê-hô-va năng quyền biết bao  
Tốp ca


 
20 Giê-hô-va thật năng quyền 
Tốp ca


 
21 Giê-hô-va Di-Rê 
Tốp ca


 
22 Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem 
Bích Hạnh


 
23 Nhìn xem vinh hiển Chúa 
Bích Hạnh


 
24 Hãy cất tiếng hát mừng vui  
Tốp ca


 
25 Hát lên nào 
Tốp ca


 
26 Nhóm với Jesus 
jangdong


 
27 Ha-lê-lu-gia Jesus là Vua 
Tốp ca


 
28 Tôn ngợi Vua 
Nguyễn Tuấn Khôi


 
29 Chúa trị vì  
Phương Thảo & jangdong


 
30 Ngài được tôn cao  
Tốp ca


 
31 Hỡi người được mua chuộc  
jangdong


 
32 Tôi sẽ mãi ca ngợi  
Tốp ca


 
33 Tôn vinh cứu Chúa 
Nguyễn Tuấn Khôi