Mục sư David Dong và Lời tri ân

Thanksgiving sheet music

Nhấn vào icon để tải về máy PC các sheet nhạc Lễ Tạ ơn. Ở mục này quí vị "không nghe" được mà chỉ download nhạc bản về để tập hát mà thôi.


Pastor David Dong

1 Cảm ơn Cha 
Sáng tác: Trần Văn Trọng


 
2 Cảm tạ Chúa  
sáng tác: David Dong 1999


 
3 Tạ ơn Cha (David Dong 2014)  
Sáng tác: David Dong


 
4 Cảm tạ Chúa Jesus  
Sáng tác: David Dong 2015