Mục sư David Dong và Lời tri ân

Thánh ca lời mới của Ông Mai Đào (Paris)

Kính gửi tới quý vị kèm đây mấy bài Thánh ca Phục sanh, có lời mới đặt cho hiệp với 5 dấu của tiếng Việt, mong sẽ vừa ý quý vị Tôi xin tự giới thiệu, tôi là (ông) Mai Đào, thuộc viên HT TL VN Paris (France), do Mục sư Nguyễn Văn Bình làm chủ nhiệm. Tôi có tất cả khoảng 60 bài, nếu vừa ý quý vị tôi sẽ đóng góp thêm. Kính chúc quý vị và gia đình được vui mạnh luôn trong ơn Chúa Toàn năng.

Mr Mai Đào (tháng 02-2011)
Email: thientang.dao@free.fr

1 Thánh ca Phục sanh  
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 
2 Thánh ca dùng trong Thờ phượng 
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 
3 Thánh ca trong nghi lễ thông thường  
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 
4 Thánh ca dùng trong Biệt lễ 
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 
5 Thương khó & Phục sinh  
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 
6 Truyền giáo 1 
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 
7 Truyền giáo 2 
Sheet Music_ bấm mũi tên xanh để tải về


 

9 người đang xem với 20426059 lượt xem