Mục sư David Dong và Lời tri ân

Piano in Spirit with David Dong

Không chỉ là lời hát; Khí nhạc được chuyển từ trái tim qua từng ngón đàn cũng có thể nói lên lòng ca ngợi Ba Ngôi Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm. Piano in Spirit with David Dong nói lên điều đó.
Cũng nhân sự kiện 100 năm Tin lành đến Việt nam (1911-2011) xin gửi tặng quí vị có lòng ca ngợi Chúa đã cầu thay cho mục vụ thánh nhạc daviddong những âm thanh từ lòng đến lòng bởi sự hà hơi của Đức Chúa Thánh Linh.
Piano in Spirit là những bài được cảm tác trên dương cầm do chính tác giả trình bày.

David Giang Đông

 

1 Piano in Spirit 1 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
2 Piano in Spirit 2 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
3 Piano in Spirit 3 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
4 Piano in Spirit 4 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
5 Piano in Spirit 5 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
6 Piano in Spirit 6 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
7 Piano in Spirit 7 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
8 Piano in Spirit 8 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
9 Piano in Spirit 9 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
10 Piano in Spirit 10 
Sáng tác & trình bày David Dong


 
11 Piano in Spirit 11 
Sáng tác & trình bày David Dong 2011


 
12 Bên Chúa 
Sáng tác & độc tấu: David Dong (ca khúc đã ghi âm với Lưu Chí Vỹ)


 
13 Quay gót chân về  
Sáng tác & độc tấu: David Dong (ca khúc đã ghi âm với Hoàng Nam)


 
14 Chào Xuân 
Sáng tác & độc tấu Piano: David Dong


 
15 Khúc tình Xuân 
Sáng tác & độc tấu Piano: David Dong


 
16 Tuổi thơ ngày Xuân 
Sáng tác & độc tấu Piano: David Dong


 
17 Xuân có Chúa 
Sáng tác & độc tấu Piano: David Dong


 
18 Xuân ngàn hoa 
Sáng tác & độc tấu Piano: David Dong