Mục sư David Dong và Lời tri ân

Sáng tác của David Dong (Giang Đông)

David Dong & Songs

 

Hòa âm & Thu âm tại Phòng thu âm David Dong -Psalm!Music recording studio Sai Gòn.

A/C guitar: Dũng Dalat, Cao Minh Bảo
Violon: Đinh Bá Dzu, Hồ Đăng Hội
Saxophone: Ngọc Hải, Đông Hòa.

 

Chú ý: phải xin phép tác giả trước khi đăng các ca khúc và tài nguyên của website này trên các site khác cũng như những phương tiện truyền thông khác.

1 Sống trong Ân điển 
Hagim & Hồng Yến. Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2011


 
2 Vững Tin nơi Chúa_Stand firm in Jesus 
Hoàng Quân - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2010


 
3 Hỡi những ai có tâm sầu cay 
Xuân Trường - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 1999


 
4 Tình Chúa bất diệt 
Mai Thảo 2002 - Hòa âm : David Dong


 
5 Giê-hô-va Samah (Có Ngài là có tất cả) 
Mai Thảo - Sáng tác: David Dong 2002


 
6 Hối tiếc 
Mai Thảo 2000. Sáng tác & Hòa âm: David Dong


 
7 wOw 
Thiên Ân Group - Sáng tác & Hòa âm David Dong 2008


 
8 Jesus Rock 
Thiên Ân & Sáng tác - Hòa âm: David Dong 2007


 
9 Xin phấn hưng trước khi Chúa đến 
Thiên Ân - Sáng tác & Hòa âm:David Dong 2008


 
10 Cảm ơn Chúa Jesus (Techno)  
Phương Trinh - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2008


 
11 Hãy dựa nương nơi Cứu Chúa 
Mai Thảo - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2001


 
12 Tâm tình người hầu việc Chúa 
Khắc Cường - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2001


 
13 Đấng chăn dắt  
Đoan Trang_Hòa âm: David Dong 2002


 
14 Đấng Thánh Khiết  
Đoan Trang_Hòa âm: David Dong 2002


 
15 Quay gót chân về_demo 
Hoàng Nam_Sáng tác và hòa âm: David Dong 2011


 
16 Chúa Đấng Phục Sinh (sáng tác David Dong 2012) 
Hoàng Thái Quốc - Âm hưởng dân ca Nam Bộ. Hòa âm: David Dong


 
17 Yêu Hà nội (kỷ niệm 500 Cải chánh)  
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Lê Nguyệt Anh