Mục sư David Dong và Lời tri ân

Giới thiệu hòa âm của các học trò

Huấn luyện thế hệ kế thừa luôn là mục tiêu chiến lược của hội thánh ngày nay. Mục vụ thánh nhạc Quê hương cũng đang đầu tư cho hạng mục này kể cả việc huấn luyện worship team, worship leader, ban nhạc, thu âm, PA sound system... và những người hòa âm phối khí.
Xin trân trọng giới thiệu các mp3 phối khỉ từ các học viên tại phòng thu âm Psalm!Music Sài gòn.
Giảng viên - MS David Dong

1 sing sing sing 
hòa âm: Miên Trường 2011


 
2 Bài ca ăn năn 
hòa âm: An Quốc 2011


 
3 Jesus chính Ngài 
hòa âm: An Quốc 2011


 
4 Mighty to save_Quyền năng cứu rỗi 
Hòa âm: Miên Trường 2011


 
5 Như cánh chim bay lên 
Hòa âm: An Quốc 2011


 
6 Tình yêu vững bền 
Hòa âm: An Quốc 2011


 
7 My Redeemer Lives  
Hòa âm bởi Miên Trường 2011


 
8 Người tôi yêu mến (Thiên Ân group)  
Hòa âm: Miên Trường