Mục sư David Dong và Lời tri ân

Klong Hagim

Ca sĩ Klong Hagim là nhà sư phạm về thanh nhạc, giọng Baryton được đánh giá là "hiếm" ở Việt nam. Luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ Tin lành noi theo về tinh thần học tập và vươn lên, Klong Hagim ngày nay đi khắp nơi để huấn luyện thanh nhạc và thờ phượng với khải tượng cháy bỏng cho vương quốc Chúa. Hagim cộng tác cùng phòng thu Psalm!Music của David Dong (Giang Đông) từ năm 2001. Từng là bạn học ở Đại học Nhạc Viện TP 1998, nay là đồng lao trong sự hầu việc Chúa qua mục vụ thánh nhạc quê hương.

1 Amazing Grace_My Chains are gone (Amazing Grace) 
Klong Hagim & Lời Việt_ Hòa âm: David Dong 2010


 
2 Bởi lằn đòn Ngài 
Hagim. Hòa âm & Lời Việt: David Dong


 
3 Phước cho người 
Klong Hagim & Hồng Yến. Hòa âm & sáng tác: David Dong 2010


 
4 Thánh Chúa siêu việt 
Klong Hagim & Hòa âm: David Dong 2008


 
5 Chúa Jesus lâm phàm 
Klong Hagim & Hòa âm: David Dong


 
6 Ngày cưới tuyên hứa 
Hồng Yến & Hagim_Sáng tác: Linh Phương & Hòa âm: David Dong


 
7 Đệ nhất trong muôn người 
Klong Hagim_Sáng tác & Hòa âm:David Dong 2007


 
8 Ca khúc tạ ơ tôn vinh (Vũ Đức Nghiêm) 
Klong Hagim & Hòa âm: David Dong


 
9 Vua cả muôn vua ra đời 
Klong Hagim & Hòa âm: David Dong


 
10 Vững bước đi trên khổ đau (Vũ Đức Nghiêm) 
Klong Hagim & Hòa âm: David Dong


 
11 Chúa đã đến (Châu Hoàng Phúc) 
Klong Hagim & Hòa âm: David Dong