Mục sư David Dong và Lời tri ân

Khắc Cường

Khắc Cường dù đã bước sang lĩnh vực kinh doanh hơn 10 năm nay nhưng đối với phần lớn tín hữu Tin lành, anh vẫn là một ca sỹ tài năng. Khắc Cường cộng tác cùng hội thánh Assembly of God từ 1996 và Psalm!Music từ 1999 với Mục sư David Dong ghi âm rất nhiều bản thánh ca và biệt ca. Thỉnh thoảng Cường vẫn tham gia các chương trình truyền giảng của Tổng liên hội Tin lành Việt nam.

1 Kíp bước trong ý Cha (David Dong) 
Khắc Cường_ Hòa âm: David Dong 1999


 
2 Nhìn xem Chúa hoài (sáng tác: David Dong) 
Khắc Cường_Hòa âm:David Dong 1999


 
3 Khi biết Jesus (David Dong)  
Khắc Cường_Hòa âm:David Dong 1999


 
4 Thiên Chúa Tình Yêu (Nguyễn Duy Trung) 
Khắc Cường_Hòa âm:David Dong 2002


 
5 Sống trong tình Ngài (Châu Hoàng Phúc)  
Khắc Cường_ Hòa âm: David Dong 2001


 
6 Ngài đến (Châu Hoàng Phúc)  
Khắc Cường_ Hòa âm: David Dong 2001


 
7 Jesus is King (Hosanna Music)  
Lời Việt: David Dong 1995_ ca sỹ Khắc Cường


 
8 Con chỉ muốn nói yêu Ngài (David Dong) 
Khắc Cường_Hòa âm:David Dong 1999


 
9 Gió ngọt ngào (Cao Hữu Trí)  
Khắc Cường. Hòa âm: David Dong 1998


 
10 Gần Đức Thánh Linh (Cao Hữu Trí)  
Khắc Cường_Hòa âm:David Dong 1999


 
11 Đánh thức tôi (Cao Hữu Trí)  
Khắc Cường_Hòa âm:David Dong 1999


 
12 Tâm tình người hầu việc Chúa (David Dong) 
Khắc Cường_ Hòa âm: David Dong 2001