Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ca Khúc Mới

Giới thiệu Ca khúc Mới xin gửi về email: psalmmusicvn@gmail.com

Chân thành sự đóng góp "sáng tác phẩm" của quý vị.
Mục sư David Dong
Thạc sỹ Sáng tác Nhạc Viện Tp.

1 Chúa, Đấng phục sinh  
Sáng tác: David Dong - Trình bày: Hoàng Thái Quốc (hòa âm: David Dong 2012)


 
2 Thập tự quân (Nguyễn Đức Thịnh) 
Đào Ngô Thiên Ân- Hòa âm: David Dong 2012


 
3 Cho con gọi tên Ngài (Nguyễn Duy Trung)  
Cao Thu Hằng - Hòa âm: David Dong 2012


 
4 Nương nơi Ngài_Mai Thi Thiên 
Sáng tác & đệm Piano: Mai Thi Thiên


 

65 người đang xem với 20533459 lượt xem