Mục sư David Dong và Lời tri ân

God of this city (CD 2)

Chúa của dân tộc con (album 2) 

 

Trong chuyến đến Mỹ tháng 6/2016 vừa qua Hoàng Quân đã có dịp ra mắt 2 albums đặc sắc bằng song ngữ Anh Việt. Lời nguyện cầu của Quân không chỉ là Jesus "Chúa của thành phố này" nhưng còn hơn thế nữa, Ngài là Chúa của dân tộc nơi anh thuộc về.

CD được ghi âm tại Paul Duy studio, Psalm Music Studio .
Hòa âm : MS David Dong

Nếu bạn ở Mỹ muốn order CD, xin liên lạc về : psalmmusicvn@gmail.com để có thông tin gửi check hay money order.
- Giá bán CD : $10/ each
- Shipping fee :$5

Mục sư David Dong

(HT Baptist Hiệp Nhất Phoenix, AZ)

1 Hát lên nào (Sing sing sing)  
Chris Tomlin - Lời Việt & Hòa âm: David Dong


 
2 Trai tim thuộc Chúa (Micorazon)  
Don Moen - Lời Việt & hòa âm: David Dong


 
3 Lời nguyện cầu  
Hoàng Siêu - Hòa âm: David Dong


 
4 Con tin quyết (We believe)  
Newsboys - Lời Việt: David Dong


 
5 Đây ơn thiêng Cha (this is amazing Grace)  
Phil Wickham - Lời Việt: David Dong


 
6 Đây mùa xuân (Who am I )  
Casting Crowns - Lời Xuân: David Dong 2016


 
7 SỐNG ĐỘNG (ALIVE)  
Hillsong Young&Free / Lời Việt: David Dong


 
8 SỐNG ĐỘNG 2 (Remixed by DJ Future)  
Hillsong Young&Free / Lời Việt : David Dong