Mục sư David Dong và Lời tri ân

CHA & MẸ

Lâu nay các anh chị em tín hữu thường nói : "Hội Thánh có quá nhiều các ca khúc về Mẹ, ca khúc về Cha thì thường bị thiếu". Qua nhu cầu này tôi muốn gửi đến quý vị các sáng tác về Cha. Trong phần post này tôi vẫn đăng các bài về Mẹ và đặc biệt là các ca khúc về Cha mà tôi vừa sáng tác năm 2018 cho đến nay.

 

Mục sư David Dong

1 Tình Phụ Thân Bao La - 2018 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Ngọc Phượng


 
2 Nhớ về Cha (come back to Sorrento)  
Lời mới: MS David Dong 2016 - Trình bày: Thụy Long


 
3 Gương của Cha - 2018 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Lưu Chí Vỹ


 
4 Ngày lễ Cha  
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Cao Thu Hằng


 
5 Tình Cha mênh mông (2007)  
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Diệu Hiền


 
6 Yêu kính Mẹ Cha - 2018 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Thái Minh Hoàng


 
7 Nghĩa tình mẹ Cha - 2015  
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Trần Thanh Quân


 
8 Lời chúc cho me  
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Kim Nguyên


 
9 Mẹ hiền yêu kính - 2018 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Nguyễn Lyly


 
10 Mừng ngày hiền Mẫu - 2018 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Grace To


 
11 Nhớ ơn hiền mẫu - 2015 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Trần Thanh Sang


 
12 Tình thương của mẹ - 2007 
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Mỹ Dung