Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Cello by Nhất Hy