Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Diệu Hiền & Sáng tác: Tịnh Hiếu