Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011

1
Thương Người Bốn Phương
Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Đấng vĩnh sinh " Nghe bài hát "Đấng vĩnh sinh "
128 Kbps
 
2
Thư Gửi người Em Tha phương
Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Giáng sinh gợi nhớ" Nghe bài hát "Giáng sinh gợi nhớ"
128 Kbps
 
3
Thư Gửi người Em Tha phương
Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Tình Chúa yêu tôi" Nghe bài hát "Tình Chúa yêu tôi"
128 Kbps
 
4
DEMO SONGS 2011: Ca khúc mới của nhiều tác giả.
Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Giáng sinh gợi nhớ" Nghe bài hát "Giáng sinh gợi nhớ"
128 Kbps
 
5
Bài hát từ trái tim
Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Nơi chân thập tự" Nghe bài hát "Nơi chân thập tự"
128 Kbps
 
6
DEMO SONGS 2011: Ca khúc mới của nhiều tác giả.
Diệu Hiền- Hòa âm: David Dong 2011
Xem trước tổng phổ của "Nơi chân thập tự" Nghe bài hát "Nơi chân thập tự"
128 Kbps