Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Hòa âm: David Dong

1
Thánh ca kinh điển - truyền thống (theo phong cách Cổ điển) Hòa âm: David Dong
Tuyết Mai - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào" Nghe bài hát "Chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào"
128 Kbps
 
2
Thánh ca kinh điển - truyền thống (theo phong cách Cổ điển) Hòa âm: David Dong
Xuân Phú - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Chổ kẻ đá vững an" Nghe bài hát "Chổ kẻ đá vững an"
128 Kbps
 
3
Thánh ca kinh điển - truyền thống (theo phong cách Cổ điển) Hòa âm: David Dong
Huỳnh Lợi - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Sự thành tín Chúa rất lớn" Nghe bài hát "Sự thành tín Chúa rất lớn"
128 Kbps
 
4
Thánh ca kinh điển - truyền thống (theo phong cách Cổ điển) Hòa âm: David Dong
Xuân Trường - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Tâm linh yên ninh" Nghe bài hát "Tâm linh yên ninh"
128 Kbps
 
5
Thánh ca kinh điển - truyền thống (theo phong cách Cổ điển) Hòa âm: David Dong
Klong Hagim - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Lớn bấy duy Ngài" Nghe bài hát "Lớn bấy duy Ngài"
128 Kbps
 
6
Thánh ca kinh điển - truyền thống (theo phong cách Cổ điển) Hòa âm: David Dong
Thiên Ân choir - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Vua oai nghi" Nghe bài hát "Vua oai nghi"
128 Kbps
 
7
David Dong & friends
Cello by Nhất Hy & Hòa âm: David Dong
Nghe bài hát "Vững an – Still "
128 Kbps
 
8
David Dong & friends
Violin by Đinh Bá Dzu & Hòa âm: David Dong
Nghe bài hát "Chúa ơi, con thờ phượng Ngài – Here I am to worship"
128 Kbps
 
9
David Dong & friends
Hòa âm: David Dong
Nghe bài hát "Cùng tôn thánh Chúa – Holiness"
128 Kbps
 
10
Hãy đến xem
Trình bày: Trường Lâm & Hòa âm: David Dong 2001
Xem trước tổng phổ của "Chuyện đau thương" Nghe bài hát "Chuyện đau thương"
128 Kbps
 
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63