Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Sáng tác: MS David Dong - Violon: Đinh Bá Dzu