Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Sáng tác & solo sáo trúc : Trần Khánh Tường