Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Saxo by Ngọc Hải