Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Thụy Long & Hòa âm: David Dong 2011