Mục sư David Dong và Lời tri ân

Bài hát trình bày bởi Violin by Đinh Bá Dzu & Hòa âm: David Dong