Mục sư David Dong và Lời tri ân
1
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Chuyển ngữ : MS David Dong 2009
Xem trước tổng phổ của "Mighty to save (D) Quyền Năng Cứu Rỗi" Nghe bài hát "Mighty to save (D) Quyền Năng Cứu Rỗi"  
2
New contemporary Song of praise - Nhạc Ngợi khen đương đại
Chuyển song ngữ 2018
Xem trước tổng phổ của "Giê-hô-va Shamah (2001) " Nghe bài hát "Giê-hô-va Shamah (2001) "  
3
Sách nhạc Hillsong & sheet music download tại đây!
Reuben Morgan & Ben Fielding - Lời Việt: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Who You say I am (Hillsong 2018) " Nghe bài hát "Who You say I am (Hillsong 2018) "  
4
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Caleb Culver / Cory Asbury / Ran Jackson - Lời Việt: MS David Dong 2018
Xem trước tổng phổ của "Reckless Love - Tình yêu vô biên " Nghe bài hát "Reckless Love - Tình yêu vô biên "  
5
SHEET MUSIC - Lời bài hát
All sons and daughters - Lời Việt: MS David Dong 2015
Xem trước tổng phổ của "Great are You Lord " Nghe bài hát "Great are You Lord "  
6
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Reuben Morgan & Ben Fielding - Lời Việt: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Who You say I am (Hillsong 2018) " Nghe bài hát "Who You say I am (Hillsong 2018) "  
7
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Mỹ Dung
Xem trước tổng phổ của "Tình thương của mẹ - 2007" Nghe bài hát "Tình thương của mẹ - 2007"  
8
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Trần Thanh Sang
Xem trước tổng phổ của "Nhớ ơn hiền mẫu - 2015" Nghe bài hát "Nhớ ơn hiền mẫu - 2015"  
9
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Grace To
Xem trước tổng phổ của "Mừng ngày hiền Mẫu - 2018" Nghe bài hát "Mừng ngày hiền Mẫu - 2018"  
10
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Nguyễn Lyly
Xem trước tổng phổ của "Mẹ hiền yêu kính - 2018" Nghe bài hát "Mẹ hiền yêu kính - 2018"  
11
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Kim Nguyên
Xem trước tổng phổ của "Lời chúc cho me " Nghe bài hát "Lời chúc cho me "  
12
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Trần Thanh Quân
Xem trước tổng phổ của "Nghĩa tình mẹ Cha - 2015 " Nghe bài hát "Nghĩa tình mẹ Cha - 2015 "  
13
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Thái Minh Hoàng
Xem trước tổng phổ của "Yêu kính Mẹ Cha - 2018" Nghe bài hát "Yêu kính Mẹ Cha - 2018"  
14
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Diệu Hiền
Xem trước tổng phổ của "Tình Cha mênh mông (2007) " Nghe bài hát "Tình Cha mênh mông (2007) "  
15
CHA & MẸ
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Cao Thu Hằng
Xem trước tổng phổ của "Ngày lễ Cha " Nghe bài hát "Ngày lễ Cha "  
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66