Mục sư David Dong và Lời tri ân
1
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Lời Việt : MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Your grace is enough ( G ) " Nghe bài hát "Your grace is enough ( G ) "  
2
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Lời Việt: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Your grace is enough (F) " Nghe bài hát "Your grace is enough (F) "  
3
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Sáng tác: MS David Dong 2017
Xem trước tổng phổ của "Tôn ngợi Chúa phục sinh " Nghe bài hát "Tôn ngợi Chúa phục sinh "  
4
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Lời tiếng Anh : MS David Dong 2017
Xem trước tổng phổ của "Xuân yêu thương (English) " Nghe bài hát "Xuân yêu thương (English) "  
5
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Lời Việt: Thảo Lan
Xem trước tổng phổ của "Trên cả mọi đều (bản sửa) " Nghe bài hát "Trên cả mọi đều (bản sửa) "  
6
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Xem trước tổng phổ của "Xuân đầu tiên (bè) " Nghe bài hát "Xuân đầu tiên (bè) "  
7
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Kỷ niệm cùng V U B C Arizona 2017
Xem trước tổng phổ của "Xuân đầu tiên " Nghe bài hát "Xuân đầu tiên "  
8
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Lời mới: MS David Dong 2017
Xem trước tổng phổ của "Nhớ về Cha - Come back to Sorrento" Nghe bài hát "Nhớ về Cha - Come back to Sorrento"  
9
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Xem trước tổng phổ của "Quyền năng thập tự ( Power of the cross) " Nghe bài hát "Quyền năng thập tự ( Power of the cross) "  
10
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Sáng tác: MS David Dong 2017
Xem trước tổng phổ của "Lời Chúa đắc thắng (D) " Nghe bài hát "Lời Chúa đắc thắng (D) "  
11
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Sán tác: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Lời Chúa đắc thắng (C) " Nghe bài hát "Lời Chúa đắc thắng (C) "  
12
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Xem trước tổng phổ của "Suy tôn Chúa Trời (thơ : Dr Phan Phước Lành) 2017" Nghe bài hát "Suy tôn Chúa Trời (thơ : Dr Phan Phước Lành) 2017"  
13
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Xem trước tổng phổ của "Hỡi kẻ được mua chuộc " Nghe bài hát "Hỡi kẻ được mua chuộc "  
14
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Trại liên Hội Thánh AZ 2017
Xem trước tổng phổ của "Liên kết yêu thương " Nghe bài hát "Liên kết yêu thương "  
15
SHEET MUSIC - Lời bài hát
Xem trước tổng phổ của "Huyết Ngài nói thay cho tôi " Nghe bài hát "Huyết Ngài nói thay cho tôi "  
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

29 người đang xem với 20426156 lượt xem