Mục sư David Dong và Lời tri ân
1
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác: Bích Vân - Hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "Hãy quay về " Nghe bài hát "Hãy quay về "  
2
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
band
Xem trước tổng phổ của "Chiếc cầu qua dòng bão tố (Bridge over troubled water) " Nghe bài hát "Chiếc cầu qua dòng bão tố (Bridge over troubled water) "  
3
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Xem trước tổng phổ của "How great Thou art - band (Carrie Underwood Vince Gill)" Nghe bài hát "How great Thou art - band (Carrie Underwood Vince Gill)"  
4
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Xem trước tổng phổ của "Pray (Sam Smith) " Nghe bài hát "Pray (Sam Smith) "  
5
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Trần Đức Hùng
Xem trước tổng phổ của "Xin lỗi Chúa " Nghe bài hát "Xin lỗi Chúa "  
6
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Trần Quốc Bảo
Xem trước tổng phổ của "Nguồn trông cậy muôn đời " Nghe bài hát "Nguồn trông cậy muôn đời "  
7
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Xem trước tổng phổ của "Ngài có đó " Nghe bài hát "Ngài có đó "  
8
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Isaac Thái
Xem trước tổng phổ của "Xin Chúa cứu gia đình con " Nghe bài hát "Xin Chúa cứu gia đình con "  
9
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hillsong
Xem trước tổng phổ của "Worthy is the Lamb" Nghe bài hát "Worthy is the Lamb"  
10
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hillsong
Xem trước tổng phổ của "With everything " Nghe bài hát "With everything "  
11
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Xem trước tổng phổ của "Vua muôn vua (variation) " Nghe bài hát "Vua muôn vua (variation) "  
12
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Trương Hồng Ân (Arizona)
Xem trước tổng phổ của "Vì Ai " Nghe bài hát "Vì Ai "  
13
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Xem trước tổng phổ của "Vâng theo Chúa " Nghe bài hát "Vâng theo Chúa "  
14
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Xem trước tổng phổ của "Vì yêu (Am) male key" Nghe bài hát "Vì yêu (Am) male key"  
15
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Nguyễn Trung Thành (HTTL Sài Gòn)
Xem trước tổng phổ của "Vua muôn vua (Giáng sinh) " Nghe bài hát "Vua muôn vua (Giáng sinh) "  
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28