Mục sư David Dong và Lời tri ân
1
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác: Tommy Walker - viết hòa âm: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Thats why we praise Him " Nghe bài hát "Thats why we praise Him "  
2
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác: Nhất Trung
Xem trước tổng phổ của "Tình yêu vẹn toàn" Nghe bài hát "Tình yêu vẹn toàn"  
3
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác: Đoàn Trực - Viết hòa âm: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Niềm vui mới " Nghe bài hát "Niềm vui mới "  
4
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác: Nguyễn Đức Thịnh - Hòa âm (2006) bởi MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Thiên tình cho con " Nghe bài hát "Thiên tình cho con "  
5
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hòa âm & chuyển lòi thánh: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Trống cơm (Thi thiên 150) 1989" Nghe bài hát "Trống cơm (Thi thiên 150) 1989"  
6
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Ghi hòa âm: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Sinh ra để được yêu (you Nghe bài hát "Sinh ra để được yêu (you  
7
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hòa âm & chuyển lời thánh: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Lý đất giồng (Nam bộ) " Nghe bài hát "Lý đất giồng (Nam bộ) "  
8
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hòa âm & chuyển lời thánh: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Lý kéo chài (dân ca Nam bộ) " Nghe bài hát "Lý kéo chài (dân ca Nam bộ) "  
9
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hòa âm: Simon Toupring - Ghi hòa âm: MS David Dong 2016
Xem trước tổng phổ của "Jesus Đấng duy nhất tôi cần " Nghe bài hát "Jesus Đấng duy nhất tôi cần "  
10
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hòa âm & chuyển lòi thánh: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Hỡi tâm linh hãy hát *(Lý Cây Bông) " Nghe bài hát "Hỡi tâm linh hãy hát *(Lý Cây Bông) "  
11
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác & Hòa âm: MS David Dong 2007
Xem trước tổng phổ của "Jehovah Nissi (tổng phổ) " Nghe bài hát "Jehovah Nissi (tổng phổ) "  
12
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
viết hòa âm: David Dong
Xem trước tổng phổ của "He has made me glad (tổng phổ) " Nghe bài hát "He has made me glad (tổng phổ) "  
13
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Don Moem - Viết phân phổ : David Dong
Xem trước tổng phổ của "Chiên lạc trở về (tổng phổ) " Nghe bài hát "Chiên lạc trở về (tổng phổ) "  
14
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Hòa âm (2006) bởi MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "How great Thou art (Tổng phổ) " Nghe bài hát "How great Thou art (Tổng phổ) "  
15
Tổng phổ & phân phổ cho ban nhạc
Sáng tác: Trương Hồng Ân, hòa âm: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Hãy đến vói Jesus (tổng phổ) " Nghe bài hát "Hãy đến vói Jesus (tổng phổ) "  
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

10 người đang xem với 20421792 lượt xem