Mục sư David Dong và Lời tri ân
1
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: mục sư David Dong 2015, trình bày: David Thiên Ân
Xem trước tổng phổ của "Dòng sông sự sống " Nghe bài hát "Dòng sông sự sống "
128 Kbps
 
2
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong, 2017 - Trình bày: Thiên Bảo
Xem trước tổng phổ của "Liên Kết Yêu Thương " Nghe bài hát "Liên Kết Yêu Thương "
128 Kbps
 
3
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong, 2002 - Nhóm Thiên Ân
Xem trước tổng phổ của "Giê-hô-va Nissi " Nghe bài hát "Giê-hô-va Nissi "
128 Kbps
 
4
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong & trình bày: Đoan Trang
Xem trước tổng phổ của "Giê-hô-va Shalom" Nghe bài hát "Giê-hô-va Shalom"
128 Kbps
 
5
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong, 2014 - Trình bày: David Thiên Ân, Bích Dung, Quỳnh Hoa
Xem trước tổng phổ của "Hiệp Một " Nghe bài hát "Hiệp Một "
128 Kbps
 
6
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong,2014 - Trình bày: Grace To
Xem trước tổng phổ của "Thánh Linh quyền năng" Nghe bài hát "Thánh Linh quyền năng"
128 Kbps
 
7
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong, 2008 - Trình bày: nhóm Thiên Ân
Xem trước tổng phổ của "Xin phấn hưng trước khi Chúa đến " Nghe bài hát "Xin phấn hưng trước khi Chúa đến "
128 Kbps
 
8
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong, 2007 - Trình bày: nhóm Thiên Ân
Xem trước tổng phổ của "Jesus, the Rock" Nghe bài hát "Jesus, the Rock"
128 Kbps
 
9
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác : MS David Dong, 2008 - trình bày: nhóm Thiên Ân
Xem trước tổng phổ của "Wow, diệu thay Chúa !" Nghe bài hát "Wow, diệu thay Chúa !"
128 Kbps
 
10
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong, 2001 & trình bày: Mai Thảo
Xem trước tổng phổ của "Giê-hô-va Shamah (2001) " Nghe bài hát "Giê-hô-va Shamah (2001) "
128 Kbps
 
11
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong & trình bày: Hoàng Quân
Xem trước tổng phổ của "Vững tin nơi Chúa - Stand firm in Him " Nghe bài hát "Vững tin nơi Chúa - Stand firm in Him "
128 Kbps
 
12
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong & trình bày: Đoan Trang
Xem trước tổng phổ của "Đấng chăn dắt " Nghe bài hát "Đấng chăn dắt "
128 Kbps
 
13
NHỮNG BÀI CA MỚI DÙNG TRONG THỜ PHƯỢNG
Sáng tác: MS David Dong - Trình bày: Grace To
Xem trước tổng phổ của "Lời Chúa đắc thắng " Nghe bài hát "Lời Chúa đắc thắng "
128 Kbps
 
14
Hillsong Vietnam (translation)
Ben Fielding, Brooke Ligertwood / Lời Việt: PS David Dong 2017 - Trình bày : Lê Nguyệt Anh
Xem trước tổng phổ của "What a beautiful name (Hillsong 2016) " Nghe bài hát "What a beautiful name (Hillsong 2016) "
128 Kbps
 
15
Hillsong Vietnam (translation)
Reuben Morgan & Ben Fielding - Lời Việt: MS David Dong
Xem trước tổng phổ của "Who You say I am (Hillsong 2018) " Nghe bài hát "Who You say I am (Hillsong 2018) "
128 Kbps
 
Trang  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29