Mục sư David Dong và Lời tri ân

Cung đàn thương nhớ - Solo Piano


 

Biên soạn hòa âm và độc tấu dương cầm : NS Linh Phương

Liên lạc với Nhạc sỹ Linh Phương qua email: linhphuongpianist@gmail.com hay website: www.linhphuongproductions.com
Order CD gửi về:

P.O. Box 385
Alief, TX 77411