Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ngợi khen thờ phượng


 

David Dong xin gửi đến các bạn những bài giảng về sự ngợi khen và thờ phượng mà David Dong cảm thấy tâm đắc nhất. Nguyện lời của Đức Chúa Trời được kết quả và trọn vẹn. Amen