Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ánh sáng giáng sinh, giải pháp của Đức Chúa Trời


 

Các bài giảng về danh xưng của Đức Chúa Trời.

Ms Huỳnh Quốc Khánh