Mục sư David Dong và Lời tri ân

Mục sư Andrew (Ngô Minh Hòa)


 

Andrew là bạn đồng công hầu việc Chúa cùng David Dong từ những năm 1988 lúc phong trào Ơn tứ Đức Thánh Linh vừa thăm viếng hội thánh. MS Hòa Andrew chẳng những là tác giả dịch thuật rất nhiều sách bồi linh dưới bút danh Anh-rê (Andrew) anh còn là một diễn giả xuất sắc mang phong cách diễn giả trường thần học Rhema của cố Mục sư Kenneth E.Hagin. David Dong thân mời các bạn nghe bải giảng của Pastor Andrew.