Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nước & Gió


 

Bài giảng Nước và Gió của MS Nguyễn Thỉ trước thềm lễ Ngũ Tuần năm 2009