Mục sư David Dong và Lời tri ân

Tình Chúa Vol. 2


 

Sáng tác : Nguyễn Đức Thịnh
Hòa âm & keyboard: David Dong
Violin: Đinh Bá Dzu
Soprano & Alto saxo: Ngọc Hải
Acoustic & Electric Guita: Anh Dũng Trần

Recording & mixed by David Dong at Psalm!music audioVideo

 

Các tracks dùng để DEMO, có nhu cầu mua CD xin liên lạc tác giả: tthinhdng@yahoo.ca