Mục sư David Dong và Lời tri ân

David Giang Đông & giai điệu thánh ca qua dương cầm


 

Ngẫu hứng Piano với sự cháy bỏng và khát khao, đỉnh cao nghệ thuật của cuộc đời xin dâng lên cho Chúa. Bằng khí nhạc chứ không chỉ bằng lời hát...

Thi Thiên 33:2,3 "hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va...và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng."

Trang  2  3  4