Mục sư David Dong và Lời tri ân

Thanksgiving sheet music


 

Nhấn vào icon để tải về máy PC các sheet nhạc Lễ Tạ ơn. Ở mục này quí vị "không nghe" được mà chỉ download nhạc bản về để tập hát mà thôi.


Pastor David Dong