Mục sư David Dong và Lời tri ân

Piano in Spirit with David Dong


 

Không chỉ là lời hát; Khí nhạc được chuyển từ trái tim qua từng ngón đàn cũng có thể nói lên lòng ca ngợi Ba Ngôi Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã làm. Piano in Spirit with David Dong nói lên điều đó.
Cũng nhân sự kiện 100 năm Tin lành đến Việt nam (1911-2011) xin gửi tặng quí vị có lòng ca ngợi Chúa đã cầu thay cho mục vụ thánh nhạc daviddong những âm thanh từ lòng đến lòng bởi sự hà hơi của Đức Chúa Thánh Linh.
Piano in Spirit là những bài được cảm tác trên dương cầm do chính tác giả trình bày.

David Giang Đông

 

Trang  2