Mục sư David Dong và Lời tri ân

Sáng tác của David Dong (Giang Đông)


 

David Dong & Songs

 

Hòa âm & Thu âm tại Phòng thu âm David Dong -Psalm!Music recording studio Sai Gòn.

A/C guitar: Dũng Dalat, Cao Minh Bảo
Violon: Đinh Bá Dzu, Hồ Đăng Hội
Saxophone: Ngọc Hải, Đông Hòa.

 

Chú ý: phải xin phép tác giả trước khi đăng các ca khúc và tài nguyên của website này trên các site khác cũng như những phương tiện truyền thông khác.

1 Hagim & Hồng Yến. Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2011 Nghe bài hát "Sống trong Ân điển"
128 Kbps
 
2 Hoàng Quân - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2010 Nghe bài hát "Vững Tin nơi Chúa_Stand firm in Jesus"
128 Kbps
 
3 Mai Thảo 2002 - Hòa âm : David Dong Nghe bài hát "Tình Chúa bất diệt"
128 Kbps
 
4 Xuân Trường - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 1999 Nghe bài hát "Hỡi những ai có tâm sầu cay"
128 Kbps
 
5 Mai Thảo - Sáng tác: David Dong 2002 Nghe bài hát "Giê-hô-va Samah (Có Ngài là có tất cả)"
128 Kbps
 
6 Mai Thảo 2000. Sáng tác & Hòa âm: David Dong Nghe bài hát "Hối tiếc"
128 Kbps
 
7
wOw 
Thiên Ân Group - Sáng tác & Hòa âm David Dong 2008
Nghe bài hát "wOw"
128 Kbps
 
8 Thiên Ân & Sáng tác - Hòa âm: David Dong 2007 Nghe bài hát "Jesus Rock"
128 Kbps
 
9 Thiên Ân - Sáng tác & Hòa âm:David Dong 2008 Nghe bài hát "Xin phấn hưng trước khi Chúa đến"
128 Kbps
 
10 Phương Trinh - Sáng tác & Hòa âm: David Dong 2008 Nghe bài hát "Cảm ơn Chúa Jesus (Techno) "
128 Kbps
 
Trang  2