Mục sư David Dong và Lời tri ân

Giới thiệu hòa âm của các học trò


 

Huấn luyện thế hệ kế thừa luôn là mục tiêu chiến lược của hội thánh ngày nay. Mục vụ thánh nhạc Quê hương cũng đang đầu tư cho hạng mục này kể cả việc huấn luyện worship team, worship leader, ban nhạc, thu âm, PA sound system... và những người hòa âm phối khí.
Xin trân trọng giới thiệu các mp3 phối khỉ từ các học viên tại phòng thu âm Psalm!Music Sài gòn.
Giảng viên - MS David Dong