Mục sư David Dong và Lời tri ân

Klong Hagim


 

Ca sĩ Klong Hagim là nhà sư phạm về thanh nhạc, giọng Baryton được đánh giá là "hiếm" ở Việt nam. Luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ Tin lành noi theo về tinh thần học tập và vươn lên, Klong Hagim ngày nay đi khắp nơi để huấn luyện thanh nhạc và thờ phượng với khải tượng cháy bỏng cho vương quốc Chúa. Hagim cộng tác cùng phòng thu Psalm!Music của David Dong (Giang Đông) từ năm 2001. Từng là bạn học ở Đại học Nhạc Viện TP 1998, nay là đồng lao trong sự hầu việc Chúa qua mục vụ thánh nhạc quê hương.

1 Klong Hagim & Lời Việt_ Hòa âm: David Dong 2010 Nghe bài hát "Amazing Grace_My Chains are gone (Amazing Grace)"
128 Kbps
 
2 Hagim. Hòa âm & Lời Việt: David Dong Nghe bài hát "Bởi lằn đòn Ngài"
128 Kbps
 
3 Klong Hagim & Hồng Yến. Hòa âm & sáng tác: David Dong 2010 Nghe bài hát "Phước cho người"
128 Kbps
 
4 Klong Hagim & Hòa âm: David Dong 2008 Nghe bài hát "Thánh Chúa siêu việt"
128 Kbps
 
5 Klong Hagim & Hòa âm: David Dong Nghe bài hát "Chúa Jesus lâm phàm"
128 Kbps
 
6 Hồng Yến & Hagim_Sáng tác: Linh Phương & Hòa âm: David Dong Nghe bài hát "Ngày cưới tuyên hứa"
128 Kbps
 
7 Klong Hagim_Sáng tác & Hòa âm:David Dong 2007 Nghe bài hát "Đệ nhất trong muôn người"
128 Kbps
 
8 Klong Hagim & Hòa âm: David Dong Nghe bài hát "Ca khúc tạ ơ tôn vinh (Vũ Đức Nghiêm)"
128 Kbps
 
9 Klong Hagim & Hòa âm: David Dong Nghe bài hát "Vua cả muôn vua ra đời"
128 Kbps
 
10 Klong Hagim & Hòa âm: David Dong Nghe bài hát "Vững bước đi trên khổ đau (Vũ Đức Nghiêm)"
128 Kbps
 
Trang  2