Mục sư David Dong và Lời tri ân

Nhã Ca


 

Nhã Ca hiện đang học tại Nhạc Viện Thành Phố HCM bậc trung cấp Piano. Nhã Ca sinh ra trong một gia đình kính sợ Chúa, cha mẹ em đang là quản nhiệm hội thánh. Nhã Ca ôm ấp giấc mơ âm nhạc để làm rạng ngời danh Chúa qua tiếng đàn và những đóng góp tương lai của tài năng mình cho nhà Chúa (hát, chơi trống, guitar và sáng tác)