Mục sư David Dong và Lời tri ân

Ca Khúc Mới


 

Giới thiệu Ca khúc Mới xin gửi về email: psalmmusicvn@gmail.com

Chân thành sự đóng góp "sáng tác phẩm" của quý vị.
Mục sư David Dong
Thạc sỹ Sáng tác Nhạc Viện Tp.