Mục sư David Dong và Lời tri ân

Samuel Pan 2012


 

Tên thật là Phan Anh Trí. Samuel Pan là một nhà kinh doanh sống và làm việc, thờ phượng Chúa tại Đà Nẵng. Thân mời quí bằng hữu đón nhận và thưởng thức các sáng tác của Trí.
MS David Dong